Aktuálne priestory na prenájom prízemiePrenajmeme obchodné / kancelárske priestory na prízemí 

v budove OK Centrum na prízemí. 

Momentálne máme všetky priestory obsadené.