Aktuálne priestory na prenájom prízemieObchodné / kancelárske priestory na prízemí sú všetky obsadené.
.